Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Aktualności 155
12.06%
Zamówienia publiczne 132
10.27%
Informacje o instytucji 95
7.39%
Zarządzenia Burmistrza do dnia 12.04.2018 r. 76
5.91%
Zapytania ofertowe 73
5.68%
Struktura organizacyjna 52
4.05%
Protokoły z sesji Rady Miasta - VIII kadencja (2018-2023) 42
3.27%
Jednostki organizacyjne 38
2.96%
Oferty pracy - stanowiska urzednicze 37
2.88%
Urząd Stanu Cywilnego 34
2.65%
Przetargi 30
2.33%
Protokoły z sesji Rady Miasta - VII kadencja (2014-2018) 23
1.79%
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami 19
1.48%
Formularze wyborcze 16
1.25%
Wykaz Telefonów 12
0.93%
Oświadczenia majątkowe radnych 12
0.93%
Statystyka odwiedzin 10
0.78%
Decyzje środowiskowe 10
0.78%
Protokoły z sesji Rady Miasta - VI kadencja (2010-2014) 10
0.78%
Referat Podatków Lokalnych 10
0.78%
Informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2014r. 9
0.7%
Informacje dotyczące Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 9
0.7%
Informacja dotycząca Wyborów do Parlamentu Europejskiego 9
0.7%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta 9
0.7%
Protokoły kontroli Urzędu Miasta 9
0.7%
Referat Gospodarki Komunalnej 9
0.7%
Analiza stanu gospodarki odpadami 8
0.62%
Informacje o miejscu i terminie organizowanego Zgromadzenia 8
0.62%
Regulamin Rady Miasta 8
0.62%
Koncesje i Partnerstwo Publiczno - Prywatne 8
0.62%
Referat Spraw Obywatelskich 8
0.62%
Formularz oświadczenia majątkowego (do pobrania) 7
0.54%
Burmistrz 7
0.54%
Rada Miasta 7
0.54%
Sprawozdania Finansowe 7
0.54%
Referat Gospodarki Lokalowej 7
0.54%
Statut Miasta 7
0.54%
Informacje dot. ochrony danych osobowych 7
0.54%
Regulamin organizacyjny Urzędu 7
0.54%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6
0.47%
Ogłoszenia jednostek podległych 6
0.47%
Oferty inwestycyjne 6
0.47%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 6
0.47%
Referat Spraw Społecznych 6
0.47%
Komisja Rewizyjna 5
0.39%
Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej 5
0.39%
Mienie 5
0.39%
Samodzielne Stanowisko d/s Kadr 5
0.39%
Petycje 5
0.39%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 5
0.39%
Historia zmian 5
0.39%
Informacje dotyczące Wyborów Prezydenta RP 2015r. 5
0.39%
Plan zarządzania kryzysowego Miasta Kraśnik 5
0.39%
Zagospodarowanie przestrzenne 5
0.39%
Rejestr instytucji kultury 5
0.39%
Wydział Oświaty 5
0.39%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Miasta 5
0.39%
Umowy rok 2017 4
0.31%
Karta Informacyjna - Zgromadzenia 4
0.31%
Referat Ochrony Środowiska 4
0.31%
WNIOSEK zwrot opłaty rezerwacyjnej 4
0.31%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Miasta 4
0.31%
Formularze wyborcze 4
0.31%
Sekretarz 4
0.31%
Zastępca Burmistrza 4
0.31%
Formularz Interpelacji do pobrania 4
0.31%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4
0.31%
Plan zamówień publicznych 4
0.31%
Formularze wyborcze 4
0.31%
Informacje nieudostępnione w BIP (na wniosek) 4
0.31%
Wydział Promocji, Kultury i Sportu 4
0.31%
Decyzje o zakazie Zgromadzenia 4
0.31%
Strategia Rozwoju 4
0.31%
Komisja Rozwoju, Promocji Miasta i Planowania Przestrzennego 3
0.23%
Komisja Statutowa (doraźna) 3
0.23%
Informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018r. 3
0.23%
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania Zgromadzenia na terenie Miasta Kraśnik 3
0.23%
VIII Kadencja Rady MIasta 3
0.23%
Umowy rok 2020 3
0.23%
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3
0.23%
Słownik skrótów 3
0.23%
Komisja Oświaty i Wychowania 3
0.23%
Komisja Kultury, Sportu i Dialogu Społecznego 3
0.23%
Mapa serwisu 3
0.23%
Adresy poczty elektronicznej, nr Telefonów i nr faxu, na które kieruje się zawiadomienie o Zgromadzeniu 3
0.23%
Komisja Zdrowia, Rodziny, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego 3
0.23%
Dotacje 3
0.23%
Komisja Budżetu i Finansów 3
0.23%
Informacje dotyczące Wyborów Prezydenta RP 2020r. 3
0.23%
Budżet 3
0.23%
Wybory Ławników kadencji 2020-2023 3
0.23%
Referat Budżetowo Księgowy 2
0.16%
Jawość finansów publicznych 2
0.16%
Informacje podstawowe 2
0.16%
Skarbnik 2
0.16%
Informacja dotycząca Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2
0.16%
Formularze wyborcze 2
0.16%
Wniosek o odstąpienie od pobierania czynszu lub obniżenie stawki czynszu w związku z ogłoszeniem na terenie RP Stanu zagrożenia epidemiologicznego 2
0.16%
Formularze wyborcze 2
0.16%
Inne dokumenty 2
0.16%
Formularze wyborcze 2
0.16%
Wybory Ławników kadencji 2016-2019 2
0.16%
Umowy rok 2018 1
0.08%
Redakcja biuletynu 1
0.08%
Formularze wyborcze 1
0.08%
Umowy rok 2019 1
0.08%
Rada Miasta 1
0.08%
Rejestry umów 1
0.08%
Komisje Rady Miasta 1
0.08%
Prawo miejscowe 1
0.08%
Ogłoszenia 1
0.08%
Informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1
0.08%
Formularze wyborcze 1
0.08%
Wybory Samorządowe 2014r. 1
0.08%
Wybory 1
0.08%
Interaktywna Mapa Wyborów 1
0.08%