Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o instytucji 831
7.8%
Aktualności 668
6.27%
Zamówienia publiczne 478
4.49%
Zarządzenia Burmistrza do dnia 12.04.2018 r. 430
4.04%
Oferty pracy - stanowiska urzednicze 355
3.33%
Ogłoszenia jednostek podległych 332
3.12%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 239
2.24%
Petycje 235
2.21%
Przetargi 213
2%
Zapytania ofertowe 212
1.99%
Regulamin organizacyjny Urzędu 208
1.95%
Rada Miasta 187
1.76%
Jednostki organizacyjne 183
1.72%
Zagospodarowanie przestrzenne 179
1.68%
Mienie 176
1.65%
Koncesje i Partnerstwo Publiczno - Prywatne 174
1.63%
Decyzje środowiskowe 168
1.58%
Regulamin Rady Miasta 167
1.57%
Analiza stanu gospodarki odpadami 167
1.57%
Oferty inwestycyjne 160
1.5%
Burmistrz 155
1.46%
Skarbnik 154
1.45%
Zastępca Burmistrza 154
1.45%
Historia zmian 154
1.45%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Miasta 154
1.45%
Informacje nieudostępnione w BIP (na wniosek) 153
1.44%
Statut Miasta 151
1.42%
Sekretarz 150
1.41%
Wybory Ławników kadencji 2016-2019 149
1.4%
Rejestr instytucji kultury 149
1.4%
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 147
1.38%
Plan zamówień publicznych 145
1.36%
Redakcja biuletynu 142
1.33%
Struktura organizacyjna 141
1.32%
Strategia Rozwoju 138
1.3%
Statystyka odwiedzin 118
1.11%
Informacje dot. ochrony danych osobowych 110
1.03%
Protokoły z sesji Rady Miasta - VIII kadencja (2018-2023) 104
0.98%
Wykaz Telefonów 82
0.77%
Informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2014r. 78
0.73%
Protokoły z sesji Rady Miasta - VI kadencja (2010-2014) 76
0.71%
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami 66
0.62%
Informacje o miejscu i terminie organizowanego Zgromadzenia 62
0.58%
Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej 62
0.58%
Formularze wyborcze 61
0.57%
Referat Spraw Obywatelskich 60
0.56%
Sprawozdania Finansowe 55
0.52%
Urząd Stanu Cywilnego 51
0.48%
Referat Ochrony Środowiska 47
0.44%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta 47
0.44%
Referat Gospodarki Komunalnej 46
0.43%
Protokoły z sesji Rady Miasta - VII kadencja (2014-2018) 45
0.42%
Protokoły kontroli Urzędu Miasta 44
0.41%
Oświadczenia majątkowe radnych 43
0.4%
Budżet 41
0.38%
Referat Podatków Lokalnych 40
0.38%
Formularze wyborcze 40
0.38%
Informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 39
0.37%
Formularze wyborcze 39
0.37%
Informacja dotycząca Wyborów do Parlamentu Europejskiego 38
0.36%
Informacje podstawowe 38
0.36%
Formularze wyborcze 37
0.35%
Formularze wyborcze 37
0.35%
Komisja Rewizyjna 36
0.34%
Wydział Promocji, Kultury i Sportu 36
0.34%
Umowy rok 2019 36
0.34%
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 34
0.32%
Formularze wyborcze 33
0.31%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 33
0.31%
Wniosek o odstąpienie od pobierania czynszu lub obniżenie stawki czynszu w związku z ogłoszeniem na terenie RP Stanu zagrożenia epidemiologicznego 33
0.31%
Formularze wyborcze 32
0.3%
Referat Budżetowo Księgowy 31
0.29%
Formularze wyborcze 31
0.29%
Komisja Statutowa (doraźna) 31
0.29%
Informacje dotyczące Referendum 2015 31
0.29%
Wydział Oświaty 31
0.29%
Mapa serwisu 30
0.28%
Jawość finansów publicznych 30
0.28%
Wybory Ławników kadencji 2020-2023 30
0.28%
Decyzje o zakazie Zgromadzenia 29
0.27%
Informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018r. 29
0.27%
Referat Gospodarki Lokalowej 29
0.27%
Umowy rok 2018 29
0.27%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 29
0.27%
Samodzielne Stanowisko d/s Kadr 28
0.26%
Karta Informacyjna - Zgromadzenia 28
0.26%
Umowy rok 2017 28
0.26%
Dotacje 28
0.26%
WNIOSEK zwrot opłaty rezerwacyjnej 27
0.25%
Plan zarządzania kryzysowego Miasta Kraśnik 27
0.25%
Komisja Kultury, Sportu i Dialogu Społecznego 25
0.23%
Komisja Zdrowia, Rodziny, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego 25
0.23%
Słownik skrótów 24
0.23%
Formularz oświadczenia majątkowego (do pobrania) 23
0.22%
Informacje dotyczące Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 14
0.13%
Komisja Oświaty i Wychowania 14
0.13%
Informacje dotyczące Wyborów Prezydenta RP 2020r. 8
0.08%
Komisja Budżetu i Finansów 8
0.08%
Referat Spraw Społecznych 6
0.06%
Komisja Rozwoju, Promocji Miasta i Planowania Przestrzennego 6
0.06%
Umowy rok 2020 5
0.05%
Formularz Interpelacji do pobrania 5
0.05%
VIII Kadencja Rady MIasta 5
0.05%
Protokoły i Głosowania Rady Miasta 5
0.05%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Miasta 5
0.05%
Informacja dotycząca Wyborów do Parlamentu Europejskiego 4
0.04%
Kraśnicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców 4
0.04%
Formularze wyborcze 3
0.03%
Informacje dotyczące Wyborów Prezydenta RP 2015r. 3
0.03%
Urząd Miasta 3
0.03%
Rada Miasta 3
0.03%
Adresy poczty elektronicznej, nr Telefonów i nr faxu, na które kieruje się zawiadomienie o Zgromadzeniu 2
0.02%
Komisje Rady Miasta 2
0.02%
Finanse 2
0.02%
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania Zgromadzenia na terenie Miasta Kraśnik 2
0.02%
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 2
0.02%
Informacje o biuletynie 2
0.02%
Protokoły z sesji Rady Miasta V kadencji (2006-2010) 2
0.02%
Zgromadzenia 1
0.01%
Wybory Prezydenta RP 2015r. 1
0.01%
Wybory 1
0.01%
Inne dokumenty 1
0.01%
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1
0.01%
Dziennik Ustaw 1
0.01%