Wniosek o odstąpienie od pobierania czynszu lub obniżenie stawki czynszu w związku z ogłoszeniem na terenie RP Stanu zagrożenia epidemiologicznego

od do