Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta

Szczegółowe wyszukiwanie
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe - uzyskanie upoważnienia I.2019 r.
Straż Miejska
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji komendanta IV.2015 r.
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majtkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Referat Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie pełnienia funkcji kierownika Referatu Spraw Obywatelskich XI.2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe - uzyskanie upoważnienia IV.2019
Wydział Organizacyjny
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - utrata upoważnienia - III.2017 r.
Oświadczenie majtkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Oświaty
Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie pełnienia obowiązków kierownika - VIII.2018
Wydział Oświaty
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe - utrata upoważnienia X. 2016 r.
Oświadczenie majątkowe - uzyskanie upoważnienia XI.2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Zakończenie pełnienia obowiązków kierownika II.2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Referat Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji kierownika VII.2014 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Zastępca Skarbnika
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji XII.2019 r.
Referat Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji kierownika Referatu Ochrony Środowiska VII.2014 r.
Straż Miejska
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska komendanta VII.2015 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe - uzyskanie upoważnienia III.2019 r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe - objecie funkcji kierownika - XII.2015
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia obowiązków kierownika II.2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji kierownika XI.2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji kierownika II.2018
Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie pełnienia obowiązków kierownika VI.2016 r.
Stanowisko pracownika - po kierownika wydziału
Referat Gospodarki Lokalowej
Oświadczenie majątkowe - zakończenie p.o. kierownika referatu XII.2018 r.
Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie p.o. kierownika referatu - III.2018 r.
Oświadczenie majątkowe - zakończenie p.o. kierownika VI. 2018
Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie p.o. kierownika referatu VI.2018 r.
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji kierownika - III.2018 r.
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majtkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe - utrata upoważnienia IV.2019
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji kierownika wydziału - III.2018 r.
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji kierownika - XII.2015
Referat Gospodarki Gruntami
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Referat Gospodarki Gruntami (arch)
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji kierownika referatu - XI.2015
Referat Gospodarki Lokalowej
Oświadczenie majątkowe - uzyskanie upoważnienia I.2020 r.
Referat Gospodarki Lokalowej
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji kierownika referatu - III.2016 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Referat Gospodarki Lokalowej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Referat Gospodarki Lokalowej (arch)
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Zastępca Skarbnika
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji zastępcy skarbnika XII.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji kierownika
Referat Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej VII.2014 r.
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji kierownika Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Objęcie funkcji kierownika I.2014
Zakończenie pełnienia obowiązków kierownika I.2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Referat Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska II. 2014