Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - utrata upoważnienia VIII.2019 r.
II Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji II Zastępcy Burmistrza II.2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko Zastępcy Burmistrza XI.2018 r.
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska XII. 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
II Zastępca Burmistrza
Oświadczenia majątkowe - objęcie funkcji II Zastępcy Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
II Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
I Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji zastępcy burmistrza II.2015 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majtkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majtkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji Sekretarza Miasta - V.2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Sekretarz Miasta
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska w zastępstwie Sekretarza - IV.2015
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji w zastępstwie Sekretarza - VII.2015 r.
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji Sekretarza - VII.2015 r.
I Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji zastępcy burmistrza XII.2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko IX.2019
Burmistrz Miasta Kraśnik
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji burmistrza XI.2018 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Burmistrz Miasta Kraśnik
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014
Oświadczenie majątkowe - zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe - zakończenie kadencji 2010-2014
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji burmistrza XII.2014 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Sekretarz Miasta
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pełnienia funkcji VII.2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za rok 2013