Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Rada Miasta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Tadeusz Członka Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik
388 1
Ireneusz Ofczarski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
487 1
Jerzy Misiak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
388 2
Ireneusz Ofczarski Stanowisko: Radny
486 2
Jacek Zając Stanowisko: Radny
487 2
Dorota Posyniak Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kraśnik
388 3
Marian Łomnicki Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
486 3
Ryszard Iracki Stanowisko: Radny
487 3
Jan Piotr Albiniak Stanowisko: Radny
388 4
Jacek Zając Stanowisko: Radny
486 4
Tomasz Rubaszko Stanowisko: Radny
487 4
Tadeusz Bartoś Stanowisko: Radny
388 5
Piotr Goleń Stanowisko: Radny
486 5
Anna Jaszowska Stanowisko: Wiceprzewodniąca Rady Miasta Kraśnik
487 5
Zbigniew Tomasz Bartysiak Stanowisko: Radny
388 6
Ryszard Iracki Stanowisko: Radny
486 6
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radna
487 6
Tomasz Rubaszko Stanowisko: Radny
486 7
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radna
487 7
Anna Baluch Stanowisko: Radna
388 8
Grzegorz Jasiński Stanowisko: Radny
486 8
Piotr Iwan Stanowisko: Radny
487 8
Mariusz Depta Stanowisko: Radny
388 9
Anna Jaszowska Stanowisko: Radny
486 9
Tadeusz Członka Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik
487 9
Piotr Iwan Stanowisko: Radny
388 10
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radny
486 10
Jerzy Bednarz Stanowisko: Radny
487 10
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radny
486 11
Kazimierz Choma Stanowisko: Radny
487 11
Anna Jaszowska Stanowisko: Radna
388 12
Danuta Madej Stanowisko: Radny
486 12
Zbigniew Marcinkowski Stanowisko: Radny
487 12
Marzena Knyś Stanowisko: Radna
388 13
Jacek Madejek Stanowisko: Radny
486 13
Dorota Posyniak Stanowisko: Radna
487 13
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radna
388 14
Anna Marcinkowska Stanowisko: Radny
486 14
Mirosław Włodarczyk Stanowisko: Radny
Email:
487 14
Krzysztof Gerard Latosiewicz Stanowisko: Radny
388 15
Eugeniusz Mąka Stanowisko: Radny
486 15
Marian Tracz Stanowisko: Radny
487 15
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radna
388 16
Jacek Michalczyk Stanowisko: Radny
486 16
Włodzimierz Drozd Stanowisko: Radny - zrzeczenie się mandatu z dniem 9 czerwca 2008r.
487 16
Agnieszka Lis Stanowisko: Radna
388 17
Stanisław Różyński Stanowisko: Radny
486 17
Leszek Biegaj Stanowisko: Radny
487 17
Jacek Madejek Stanowisko: Radny
388 18
Tomasz Saj Stanowisko: Radny
486 18
Piotr Jacek Krawiec Stanowisko: Radny
487 18
Piotr Iwan Stanowisko: Radny
486 19
Jerzy Misiak Stanowisko: Radny
487 19
Zbigniew Marcinkowski Stanowisko: Radny
388 20
Mirosław Sznajder Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
486 20
Krzysztof Gerard Latosiewicz Stanowisko: Radny
487 20
Tomasz Saj Stanowisko: Radny
388 21
Konrad Węcławski Stanowisko: Radny
486 21
Michał Zimowski Stanowisko: Radny
487 21
Krzysztof Ślusarz Stanowisko: Radny
388 22
Krzysztof Pulikowski Stanowisko: Radny
486 22
Mariusz Depta Stanowisko: Radny - objęcie mandatu zgodnie z Uchwałą Nr XXII/194/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 31 lipca 2008r.
487 22
Paweł Świderski Stanowisko: Radny
388 23
Tadeusz Członka Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik
486 23
Jacek Zając Stanowisko: Radny
388 24
Ryszard Iracki Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik
556 25
Witold Karpiński Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
556 26
Tomasz Saj Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
556 27
Jan Piotr Albiniak Stanowisko: Radny
556 28
Zbigniew Tomasz Bartysiak Stanowisko: Radny
556 29
Anna Baluch Stanowisko: Radna
556 30
Tadeusz Członka Stanowisko: Radny
556 31
Piotr Iwan Stanowisko: Radny
556 32
Jarosław Jamróz Stanowisko: Radny
556 33
Marek Kowalski Stanowisko: Radny
556 34
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radna
556 35
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radna
556 36
Agnieszka Lis Stanowisko: Radna
556 37
Angelika Marcinkowska Stanowisko: Radna
556 38
Zbigniew Marcinkowski Stanowisko: Radny
556 39
Dorota Posyniak Stanowisko: Radna
556 40
Anna Szabat-Chruściel Stanowisko: Radna
556 41
Jarosław Toporowski Stanowisko: Radny
556 42
Marian Tracz Stanowisko: Radny
556 43
Hubert Trukan Stanowisko: Radny
556 44
Jacek Zając Stanowisko: Radny
556 45
Dorota Posyniak Stanowisko: Przewodnicząca Rady Miasta Kraśnik
884 46
Jarosław Jamróz Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
884 47
Marzena Pomykalska Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kraśnik
884 49
Jan Piotr Albiniak Stanowisko: Radny
884 50
Zbigniew Tomasz Bartysiak Stanowisko: Radny
884 51
Anna Jaszowska Stanowisko: Radna
884 52
Marek Kowalski Stanowisko: Radny
884 53
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radna
884 54
Paweł Kurek Stanowisko: Radny
884 55
Krzysztof Gerard Latosiewicz Stanowisko: Radny
884 56
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radna
884 57
Agnieszka Lis Stanowisko: Radna
884 58
Angelika Marcinkowska Stanowisko: Radna
884 59
Zbigniew Marcinkowski Stanowisko: Radny
884 60
Jacek Michalczyk Stanowisko: Radny
884 62
Jerzy Misiak Stanowisko: Radny
884 63
Tomasz Saj Stanowisko: Radny
884 64
Krzysztof Ślusarz Stanowisko: Radny
884 65
Marian Tracz Stanowisko: Radny
884 66
Wioletta Wilkos Stanowisko: Radna
884 67
Iwona Włodarczyk Stanowisko: Radna
884 68