Rada Miasta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Tadeusz Członka Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja VI (2010-2014) 1
Ireneusz Ofczarski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja V (2006-2010) 1
Jerzy Misiak Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja VI (2010-2014) 2
Ireneusz Ofczarski Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 2
Jacek Zając Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 2
Dorota Posyniak Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kraśnik
Kadencja VI (2010-2014) 3
Marian Łomnicki Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja IV (2002-2006) 3
Ryszard Iracki Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 3
Jan Piotr Albiniak Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 4
Jacek Zając Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 4
Tomasz Rubaszko Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 4
Tadeusz Bartoś Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 5
Piotr Goleń Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 5
Anna Jaszowska Stanowisko: Wiceprzewodniąca Rady Miasta Kraśnik
Kadencja V (2006-2010) 5
Zbigniew Tomasz Bartysiak Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 6
Ryszard Iracki Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 6
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radna
Kadencja V (2006-2010) 6
Tomasz Rubaszko Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 7
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radna
Kadencja V (2006-2010) 7
Anna Baluch Stanowisko: Radna
Kadencja VI (2010-2014) 8
Grzegorz Jasiński Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 8
Piotr Iwan Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 8
Mariusz Depta Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 9
Anna Jaszowska Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 9
Tadeusz Członka Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja V (2006-2010) 9
Piotr Iwan Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 10
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 10
Jerzy Bednarz Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 10
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 11
Kazimierz Choma Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 11
Anna Jaszowska Stanowisko: Radna
Kadencja VI (2010-2014) 12
Danuta Madej Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 12
Zbigniew Marcinkowski Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 12
Marzena Knyś Stanowisko: Radna
Kadencja VI (2010-2014) 13
Jacek Madejek Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 13
Dorota Posyniak Stanowisko: Radna
Kadencja V (2006-2010) 13
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radna
Kadencja VI (2010-2014) 14
Anna Marcinkowska Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 14
Mirosław Włodarczyk Stanowisko: Radny
Email:
Kadencja V (2006-2010) 14
Krzysztof Gerard Latosiewicz Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 15
Eugeniusz Mąka Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 15
Marian Tracz Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 15
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radna
Kadencja VI (2010-2014) 16
Jacek Michalczyk Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 16
Włodzimierz Drozd Stanowisko: Radny - zrzeczenie się mandatu z dniem 9 czerwca 2008r.
Kadencja V (2006-2010) 16
Agnieszka Lis Stanowisko: Radna
Kadencja VI (2010-2014) 17
Stanisław Różyński Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 17
Leszek Biegaj Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 17
Jacek Madejek Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 18
Tomasz Saj Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 18
Piotr Jacek Krawiec Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 18
Piotr Iwan Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 19
Jerzy Misiak Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 19
Zbigniew Marcinkowski Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 20
Mirosław Sznajder Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja IV (2002-2006) 20
Krzysztof Gerard Latosiewicz Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 20
Tomasz Saj Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 21
Konrad Węcławski Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 21
Michał Zimowski Stanowisko: Radny
Kadencja V (2006-2010) 21
Krzysztof Ślusarz Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 22
Krzysztof Pulikowski Stanowisko: Radny
Kadencja IV (2002-2006) 22
Mariusz Depta Stanowisko: Radny - objęcie mandatu zgodnie z Uchwałą Nr XXII/194/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 31 lipca 2008r.
Kadencja V (2006-2010) 22
Paweł Świderski Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 23
Tadeusz Członka Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja IV (2002-2006) 23
Jacek Zając Stanowisko: Radny
Kadencja VI (2010-2014) 24
Ryszard Iracki Stanowisko: Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja VII (2014-2018) 25
Witold Karpiński Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja VII (2014-2018) 26
Tomasz Saj Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja VII (2014-2018) 27
Jan Piotr Albiniak Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 28
Zbigniew Tomasz Bartysiak Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 29
Anna Baluch Stanowisko: Radna
Kadencja VII (2014-2018) 30
Tadeusz Członka Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 31
Piotr Iwan Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 32
Jarosław Jamróz Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 33
Marek Kowalski Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 34
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radna
Kadencja VII (2014-2018) 35
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radna
Kadencja VII (2014-2018) 36
Agnieszka Lis Stanowisko: Radna
Kadencja VII (2014-2018) 37
Angelika Marcinkowska Stanowisko: Radna
Kadencja VII (2014-2018) 38
Zbigniew Marcinkowski Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 39
Dorota Posyniak Stanowisko: Radna
Kadencja VII (2014-2018) 40
Anna Szabat-Chruściel Stanowisko: Radna
Kadencja VII (2014-2018) 41
Jarosław Toporowski Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 42
Marian Tracz Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 43
Hubert Trukan Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 44
Jacek Zając Stanowisko: Radny
Kadencja VII (2014-2018) 45
Dorota Posyniak Stanowisko: Przewodnicząca Rady Miasta Kraśnik
Kadencja VIII (2018-2023) 46
Jarosław Jamróz Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik
Kadencja VIII (2018-2023) 47
Marzena Pomykalska Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kraśnik
Kadencja VIII (2018-2023) 49
Jan Piotr Albiniak Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 50
Zbigniew Tomasz Bartysiak Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 51
Anna Jaszowska Stanowisko: Radna
Kadencja VIII (2018-2023) 52
Marek Kowalski Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 53
Wioletta Alicja Kudła Stanowisko: Radna
Kadencja VIII (2018-2023) 54
Paweł Kurek Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 55
Krzysztof Gerard Latosiewicz Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 56
Agnieszka Monika Lenart Stanowisko: Radna
Kadencja VIII (2018-2023) 57
Agnieszka Lis Stanowisko: Radna
Kadencja VIII (2018-2023) 58
Angelika Marcinkowska Stanowisko: Radna
Kadencja VIII (2018-2023) 59
Zbigniew Marcinkowski Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 60
Jacek Michalczyk Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 62
Jerzy Misiak Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 63
Tomasz Saj Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 64
Krzysztof Ślusarz Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 65
Marian Tracz Stanowisko: Radny
Kadencja VIII (2018-2023) 66
Wioletta Wilkos Stanowisko: Radna
Kadencja VIII (2018-2023) 67
Iwona Włodarczyk Stanowisko: Radna
Kadencja VIII (2018-2023) 68