Biuletyn Informacji Publicznej

TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Logo - TEN BIP JEST NIEAKTUALNY! Aktualny BIP znajduje się pod adresem: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=6

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Sekretarz
Informacje dodatkowe

Sekretarz Miasta zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu. Sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Spraw Obywatelskich, Wydziałem Administracyjnym, Biurem Rady Miasta, Biurem ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielnym Stanowiksiem ds. Kad oraz Samodzielnymi Stanowiskami ds. realizacji projektów. Sekretarz Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu jednostek i pracowników Urzędu Miasta.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Miasta,
 • nadzór nad realizacją Zarządzeń Burmistrza,
 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
 • organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraśnik,
 • nadzorowanie i odpowiedzialność za przestrzeganie rzetelnego i terminowego, zgodnego z prawem załatwiania spraw obywateli przez Urząd,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta,
 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 • kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych Urzędu w zakresie powierzonym przez Burmistrza,
 • wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych oraz przyjmowanie oświadczeń woli,
 • zatwierdzanie do wypłaty, łącznie ze Skarbnikiem Miasta lub osobą przez niego upoważnioną, kwot wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników.

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Okres obejmowania stanowiska:
od 2812-08-18

(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Sekretarz Miasta
Okres obejmowania stanowiska:
od 2015-07-20

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Sekretarz Miasta
Okres obejmowania stanowiska:
do 2015-07-12
Obowiązki:

1. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Miasta. 3. Nadzór nad realizacją Zarządzeń Burmistrza. 4. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne. 5. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej. 6. organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraśnik. 7. Nadzorowanie i odpowiedzialność za przestrzeganie rzetelnego i terminowego, zgodnego z prawem załatwiania spraw obywateli przez Urząd. 8. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym na terenie Miasta. 9. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych. 10. Kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie. 11. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych Urzędu w zakresie powierzonym przez Burmistrza. 12. Wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych oraz przyjmowanie oświadczeń woli. 13. Zatwierdzanie do wypłaty, łącznie ze Skarbnikiem Miasta lub osobą przez niego upoważnioną, kwot wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Administrator Administrator
Data wytworzenia informacji:
2013-05-23
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
2013-05-23